(Adı keçən peyğəmbərlərin siyahısı)

1. Hz.Adəm (ə.s.)______25 dəfə
2. Hz.İdris (ə.s.)______ 2 dəfə
3. Hz.Nuh(ə.s.)_______ 43 dəfə
4. Hz.Hud (ə.s.)_______ 10 dəfə
5. Hz.Saleh (ə.s.)______ 8 dəfə
6. İbrahim (ə.s.)_______69 dəfə
7. Hz.Lut (ə.s.)________ 27 dəfə
8. İsmayıl (ə.s.)_______ 12 dəfə
9. Hz.İshaq (ə.s.)______ 15 dəfə
10. Hz.Yaqub (ə.s.)_____ 16 dəfə
11. Hz.Yusif (ə.s.)______ 27 dəfə
12. Hz.Şüeyb(ə.s.)_____ 11 dəfə
13. Hz.Musa (ə.s.) _____136 dəfə
14. Hz.Harun (əs.)______20 dəfə
15. Hz.Davud(ə.s.)______16 dəfə
16. Hz.Süleyman (ə.s.)___17 dəfə
17. Hz.Əyyub (ə.s.)______ 4 dəfə
18. Hz.Zülfiql(ə.s.)_______2 dəfə
19. Hz.Yunus (ə.s.)_______4 dəfə
20. Hz.İlyas (əs.)________3 dəfə
21. Hz.Əlyasa (ə.s.)______ 2 dəfə
22. Hz.Zəkəriyyə(ə.s.)____7 dəfə
23. Hz.Yəhya (ə.s.)_______5 dəfə
24. Hz.İsa(ə.s.)________25 dəfə
25. Hz.Məhəmməd (s.ə.s.)_____4 dəfə

Hz.Məhəmmədin(s.ə.s.) bu gözəl adı Quranın 4 surəsində zikr olunur.
1. “Ali-İmran” surəsi, 144-cü ayə
2. “Əhzab” surəsi, 40-cı ayə
3. “Fəth” surəsi, 29-cu ayə
4. “Məhəmməd” surəsi, 2-ci ayə..

Posted in: Din